Munkavédelem

A munkavédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekében vállaljuk munkavédelmi megbízotti feladatok ellátását, melyek a következők:

1 Munkavédelmi kockázatértékelés készítése

2 Kémiai kockázatértékelés készítése

3 Biológiai kockázatértékelés készítése

4 Munkavédelmi szabályzat készítése, karbantartása, felülvizsgálata

5 Munkavédelmi oktatás szervezése, lebonyolítása, a munkavédelmi oktatás dokumentálása, munkavédelmi oktatási tematika összeállítása az adott tevékenységnek megfelelően

6 Foglalkozás egészségügyi nyilvántartások vezetése

7 Munkahelyi balesetek, úti balesetek kivizsgálása, balesetek dokumentálása, és a balesetek bejelentése a hatóságok felé

8 Egyéni védőeszköz juttatás belső rendjének meghatározása

9 Munkavédelmi szempontú biztonsági jelzések meghatározása

10 Érintésvédelmi, villámvédelmi felülvizsgálatok megszervezése

11 Emelőgépek, kisgépek felülvizsgálatának megszervezése

12 Munkavédelmi mérések megszervezése (zaj, rezgés, páratartalom, hőmérséklet, légszennyezés)

13 Munkavédelmi hatósági bejáráson a megbízó képviselete

14 Gépek, berendezések munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatának elvégzése, esetleges hiányosságok megoldása

15 Munkavédelem bejárások szervezése, dokumentálása, intézkedési tervek készítése

16 Kapcsolattartás az illetékes hatósággal